cobro en periodo voluntario
Para os que non teñen domiciliado o cobro dos impostos procederase como en anos anteriores a xestion do cobro pola mercantil A.J.J. COMERCIAL CONSULTING conforme o calendario que se publica
Otras Novas

dirección

Plaza Mayor nº3
32160 Nogueira de Ramuín
Ourense

Contacto

telf: 988 20 10 23
fax: 988 20 11 20
info@nogueiraderamuin.com