PIC

Ubicación do PIC: Situado nas dependencias do Concello
Servizos que se prestan neste pic.
Servizos que se prestan neste pic.
Consulta de datos catastrais non protexidos e certificación da referencia catastral.
Consulta e certificación de datos castastrais protexidos, por o titular catastral, representante ou autorizado.
Certificación negativa.
Consulta por o titular catastral sobre información de solicitudes de axuda da PAC.
Recepción, dixitalización e rexistro de escritos e documentación con incidencia catastral.
Notificación de acordos catastrais.
Información e asistencia o cidadán. Confección de declaración e utilización do asistente gráfico.
Consulta e certificación de datos catastrais protexidos por titulares lindeiros, titulares de dereitos reais, de arrendamento e aparcería e erdeiros.
Horarios del PIC: LUNS A VENRES, DE 9:00 a 14:00h.
Taxas: 0,00€

dirección

Estrada de Nogueira,3-32160 Luintra
32160 Nogueira de Ramuín
Ourense

Contacto

telf: 988 20 10 23
fax: 988 20 11 20
info@nogueiraderamuin.com