Monumento Histórico-Artístico declarado (1923). Mosteiro benedictino situado no característico bosque caducifolio, cuxa existencia está documentalmente probada no século X, aínda que a súa orixe parece remitirse aos séculos VI e VII. Igrexa de base románica pero con elementos de estilo gótico, observables na súa planta basilical de tres naves e tres ábsides semicirculares. A destacar os arcos de medio punto, o retablo de pedras e as bóvedas. Mosteiro con fachada barroca do século XVIII e tres claustros (románico, gótico e renacentista).
É de orixe románica. As obras comezaron na segunda metade do s. XII aínda que seguirían ao longo dos séculos XVI e a principios do XX. Da obra románica, consérvanse dúas portadas e os canecillos. A porta principal forma un abocinado de tres arquivoltas que descansan sobre catro columnas rematadas en capiteis decorados con motivos florais. No tímpano aparece un león esculpido sobre unha folla. A espadana, é xa obra do s. XVI.
Panteóns funerarios edificados entre o 3.500 a.C. e o 2.000 a. C. polos primeiros agricultores e pastores que coñecemos na zona. Están formados pola cámara (anta) e o túmulo (mámoa) unha morea de terra e pedras que reforzan a superficie do túmulo.
Consagrada en honor a San Cristovo, aparece nomeada en documentos do s. XII. Actualmente, ten planta e ábside rectangular. A fachada oposta, a poñente, mostra unha portada románica con arquivolta e baquetón, unha media cana e semiesferas ou bólas de Ávila. O tímpano é liso. As arquivoltas descansan sobre capiteis e columnas encostadas. A fachada, cun óculo circular, remátase nunha espadana de dous arcos. No ábside ábrense pequenos vans decorados con elementos antropomorfos, zoomorfos e fitomorfos.

dirección

Plaza Mayor nº3
32160 Nogueira de Ramuín
Ourense

Contacto

telf: 988 20 10 23
fax: 988 20 11 20
info@nogueiraderamuin.com